5 lỗi nên tránh khi viết thư ứng tuyển thực tập sinh

Thực tập là điều kiện cần và đủ giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc và cuộc sống trước khi ra trường. Đồng thời hiểu rõ hơn về công việc mình sẽ làm trong tương lai, tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng… Tuy nhiên, không […]